අපි ගැන

2008 දී ආරම්භ කරන ලද ස්මිඩා යනු ස්වයංක්‍රීය විසඳුම් උපදේශන ආර් ඇන්ඩ් ඩී, නිෂ්පාදන, විකුණුම් මෙන්ම අලෙවියෙන් පසු සේවාවන් ඒකාබද්ධ කරන අධි තාක්‍ෂණික සමාගමකි. ස්මිඩාට චීන හා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වෙළඳ ලකුණු ලියාපදිංචි සහතිකය ලබා දී ඇති අතර ආනයන හා අපනයන සමඟ ස්වාධීනව බලපත්‍ර ලබා දී ඇත.

අපගේ මූලික කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින් සියල්ලන්ටම වසර දහයකට වැඩි කර්මාන්ත අත්දැකීම් ඇත. අපගේ මෙහෙවර වනුයේ “සැලසුම් සහගත හා සවි ci ානික නිෂ්පාදන” යන මූලධර්මය පිළිපැදීමෙන් විශිෂ්ට උපකරණ නිෂ්පාදකයෙකු බවට පත්වීම සහ ජයග්‍රාහී සහයෝගීතාවය මත පදනම් වූ ගුණාත්මක නිෂ්පාදන සහ වෘත්තීය සේවාවන් සමඟ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා වටිනාකමක් නිර්මාණය කිරීමයි. අපගේ සියලු උත්සාහයන් සමඟ, අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට තිරසාර සේවාවන් සැපයීමට අපි උත්සාහ කරමු.

මේ අතර, නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මකභාවය අපගේ මූලික වටිනාකම ලෙස අපි සලකමු. අනාගතයේ දී ප්‍රධාන නිෂ්පාදන ව්‍යවසායන් නිෂ්පාදන අංශයේ ආධිපත්‍යය දරනු ඇති බවත් එවැනි නිෂ්පාදන ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා වැඩි වැඩියෙන් ස්වයංක්‍රීයකරණය වෙත යොමුවනු ඇති බවත් අපි විශ්වාස කරමු. වඩ වඩාත් ව්යවසායන් උපකරණ භාවිතා කරන විට, උපකරණවල ස්ථායිතාව ඉතා වැදගත් වනු ඇත. ස්මිඩා හි දී, ස්මාර්ට් නිෂ්පාදකයින්ගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා ඉහළ ස්ථාවරත්වයක් සහ පහසු ක්‍රියාකාරිත්වයක් සහිත උපකරණ සැලසුම් කිරීම අපගේ වගකීම ලෙස අපි සලකමු.

අපගේ උපකරණ දීර්, කාලීනව පරික්ෂා කර, පරිමාවකින් මිල දී ගෙන ඇති අතර විවිධ ප්‍රධාන ව්‍යවසායන් විසින් භාවිතා කර ඇති හෙයින්, ගුණාත්මක උපකරණ සඳහා ඔබේ අවශ්‍යතා සපුරාලිය හැකි බව අපට විශ්වාසයි. එබැවින්, අපව තෝරන්න, එවිට ඔබට වෘත්තීයභාවය සහ මනසේ සාමය ලැබෙනු ඇත! අපි ඔබෙන් විමසීමට බලාපොරොත්තු වෙමු â €