• පිළිබඳ

2008 දී ආරම්භ කරන ලද ස්මිඩා යනු ස්වයංක්‍රීය විසඳුම් උපදේශන ආර් ඇන්ඩ් ඩී, නිෂ්පාදන, විකුණුම් මෙන්ම අලෙවියෙන් පසු සේවාවන් ඒකාබද්ධ කරන අධි තාක්‍ෂණික සමාගමකි. ස්මිඩාට චීන හා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් වෙළඳ ලකුණු ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතිකය ලබා දී ඇති අතර ආනයන හා අපනයන සමඟ ස්වාධීනව බලපත්‍ර ලබා දී ඇත. අපගේ ප්‍රධාන කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින් සියල්ලන්ටම වසර දහයකට වැඩි කර්මාන්ත අත්දැකීම් ඇත. අපගේ මෙහෙවර වනුයේ “සැලසුම් සහගත හා සවි ci ානික නිෂ්පාදන” යන මූලධර්මය පිළිපැදීමෙන් විශිෂ්ට උපකරණ නිෂ්පාදකයෙකු බවට පත්වීම සහ ජයග්‍රාහී සහයෝගීතාවය මත පදනම් වූ ගුණාත්මක නිෂ්පාදන සහ වෘත්තීය සේවාවන් සමඟ අපගේ ගනුදෙනුකරුවන් සඳහා වටිනාකමක් නිර්මාණය කිරීමයි. අපගේ සියලු උත්සාහයන් සමඟ, අපගේ ගනුදෙනුකරුවන්ට තිරසාර සේවාවන් සැපයීමට අපි උත්සාහ කරමු.

වැඩිදුර කියවන්න